YHDISTYKSEN KEHITTÄMINEN

Tutustu työkaluihin ja menetelmiin, joita voit hyödyntää yhdistyksen toiminnan kehittämisessä sekä yhdistystoiminnan arjessa!


Yhdistystoiminnan kehittämisen opas
KSL:n verkkosivulta löytyvästä oppaasta löydät paitsi tietoa kehittämistoiminnasta, myös tiedon hyödyntämistä helpottavia oppimistehtäviä. Sisällöt liittyvät mm. toiminnan strategiseen suunnitteluun, jäsenhankintaan ja -huoltoon, hyvään kokoukseen ja tiedottamiseen sekä toiminnan arviointiin.

Työvälineitä vanhempainyhdistystoimintaan
Vanhempainliiton luomia käytännön työvälineitä vanhempainyhdistyksille, jotka monilta osin sovellettavissa myös muuhun järjestötoimintaan.

Ideoita yhdistyksen kehittämiseen
Kehitysvammaisten tukiliiton sivuille on koottu eri lähteistä toiminnan suunnittelun ja arvioinnin työkaluja.

Tukiyhdistyksen itsearviointi (.doc tiedosto)
Kehitysvammaisten Tukiliiton omille yhdistyksilleen luoma pohja, joka soveltuu myös muiden yhdistysten toiminnan arviointiin tulevaisuuden suunnittelun pohjaksi.

Dialogeillaan-pelikortit
Kiinnostaisiko kokeilla pelikortteja, joiden avulla voit treenata omia ja oman yhteisösi, yhdistyksesi tai vaikka työporukkasi keskustelutaitoja? MSL:n verkkosivuilta ladattavat pelikortit pohjautuvat Erätauko-menetelmään, joka on alkujaan Sitran kehittämä ja nykyään Erätauko-säätiön edelleen kehittämä menetelmä rakentavaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Järjestötyön työkirja kokoaa kehittämisideoita järjestötyön tueksi
Kaipaatko neuvoja, miten esimerkiksi järjestösi vapaaehtoistyötä voisi kehittää? Tai haluatko pohtia tarkemmin uuden toimintakauden suunnitelmia? Etelä-Karjalan liiton sote-koordinaattori Minna Lignell ja Järjestö 2.0 -hankkeen järjestöagentin oppaassa koottuna vinkkejä ja ideoita työn tueksi.

Yhdistyksen toimintasuunnitelma-malli
Yhdistyksen toimintasuunnitelman voi kirjoittaa monella tavalla. Yhdistystoimijat.fi-sivustolla yksi malli jäsentää selkeästi ja yksinkertaisesti yhdistyksen toiminnan rakenteita ja sisältöjä

Elämysrata, arvojana, murreslogan – 100+1 niksiä järjestöjen viestin esille tuomiseksi yleisötapahtumissa-opas 
Järjestöille on tarjolla useita tilaisuuksia esitellä toimintaansa maaseutumessuista Mahdollisuuksien toreihin. Opas tarjoaa hyviksi koettuja valmiita menetelmiä ja ideoita toiminnan esittelyyn. Esimerkkitilanteet kehityskasvatuksen piiristä, mutta menetelmät ja ideat sopivat erinomaisesti monenlaiseen toimintaan Suurin osa oppaan menetelmistä on poimittu suomalaisilta kansalaisjärjestöiltä. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa

Suunnittelun ja visioinnin työkaluja
Innokylään koottuja työkaluja suunnitteluun ja visiointiin.

Maksuttomia sovelluksia virtuaalifasilitoinnin tueksi
Innokylään koottuja erilaisia maksuttomia virtuaalisia sovelluksia, joita voi esimerkiksi käyttää osana työpajaa, kun halutaan koota esimerkiksi osallistuilta ideoita tai tehdä yhteenvetoja osallistujien ajatuksista. Esittelyssä mm.

  • AnswerGarden – yhteiskäyttöinen sanapilvi
  • Flinga  – suomalainen sovellus, joka mahdollistaa yhteisöllisen työskentelyn, keskustelun ja muistiinpanot.
  • Jamboard Jamboard tarjoaa jaetun taulun, johon useat henkilöt pystyvät samaan aikaan päivittämään sisältöä.
  • Miro – verkossa toimiva yhteistyöttä tukeva valkotaulu, jonka avulla hajautetut ryhmät voivat työskennellä tehokkaasti yhdessä digitaalisten muistilappujen kanssa.
  • MURAL – visuaalisen yhteistyön digitaalinen työtila
  • Mentimeter – vuorovaikutteinen työkalu, jolla voi koota tietoa osallistujilta suorilla kyselyillä, tietokilpailuilla, sanapilvillä, kyselyillä tai monilla muilla ratkaisuilla.
  • Padlet – helppokäyttöinen interaktiivinen seinä, jolla voi toteuttaa erilaisia tehtäviä tai ryhmätöitä.

Järjestöopas
Sote-järjestöjen työntekijöille suunnatusta SOSTEN Järjestöoppaasta löytyy jäsennellysti tietoa sekä ohjeita ja vinkkejä järjestötoimintaan.
Oppaan teemat ovat:
– Järjestöjen hyvä hallinto, talous ja hankinnat
– Vapaaehtoistoiminta
– Järjestötoiminnan kehittäminen ja johtaminen
– Yhteiskuntasuhteet ja vaikuttaminen
– Viestintä järjestöissä
Oppaan sisältöä laajennetaan ja päivitetään jatkuvasti. Oppaan tuottamisessa on tehty yhteistyötä Kansalaisareenan ja Opintokeskus Siviksen kanssa.

Opas vertaisoppimisen menetelmistä
EPTO:n (European Peer Training Organisation, Euroopanvertaiskoulutusjärjestö) laatima tietopaketti vertaisoppimisen menetelmistä. Opas tarjoaa nuorten ryhmille ja nuorten asioita ajaville järjestöille käytännön tietoa, vinkkejä ja neuvoja laadukkaiden vertaisoppimishankkeiden toteuttamiseen. Opas sopii hyvin sovellettavaksi myös nuoria osallistavaan ja nuorten oman asiantuntijuuden esiin nostavaan päihdekasvatustyöhön.

Opas järjestöjen ja yritysten väliseen yhteistyöhön
Kansalaisareena ry:n julkaisemassa oppaassa on yleisluontoisia ohjeita ja vinkkejä järjestöjen ja yritysten väliseen yhteistyöhön ja mm. sopimussuhteiden luomiseen.

Vaikuttamisen työkirjasta työkaluja yhdistysten ja yhteisöjen vaikuttamistyöhön
Fingon vaikuttamisen työkirja esittelee laajan viitekehyksen järjestön, yhdistyksen tai muun voittoa tavoittelemattoman yhteisön vaikuttamistyöhön.Työkirjaan on kerätty työkaluja, näkökulmia ja käytäntöjä, joita vaikuttamistyössä voi tarvittaessa hyödyntää.

Vaikuttavuuden askelmerkit – Työkaluja vaikuttavuuden osoittamiseen
Sitran julkaisu tarjoaa työkaluja vaikuttavuuden osoittamiseen ja yli 20 käytännönläheistä esimerkkiä Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämöstä. Tavoitteena on avata yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallintamista ja mittaamista sekä tehdä vaikuttavuudesta yrityksille ja järjestöille helpommin ymmärrettävä ja lähestyttävä asia.

Tulevaisuustyökaluja yhdistysten käyttöön
Opintokeskus Sivis on julkaissut sivuillaan tuottamiaan työkaluja järjestöjen tulevaisuustyöhön. Työkaluihin kuuluu muun muassa yhdistysten ennakointityökalu ja tulevaisuustaitomalli.

Verkostot ja kumppanuus – Järjestöt työllisyyden edistäjinä -käsikirja
Vates-säätiön KeKo-hankkeessa tehty käsikirja on suunniteltu yhdessä työllisyysasiantuntijoiden kanssa eri puolilla maata. Käsikirjassa esitellään hyviä käytänteitä, joita alueet ja organisaatiot voivat hyödyntää omassa toiminnassaan.

JAKEn tarina – Järjestö- ja kansalaistoimintaa kehittämässä.
Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke JAKE toteutettiin vuosina 2013–2017. Hankkeen päätavoitteena oli kehittää paikallisia ja alueellisia järjestö- ja kansalaistoiminnan toimintarakenteita ja yhteistyömuotoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Kylähyvinvointi -Mistä se koostuu ja kuinka sitä on edistetty? Toimintamalleja
Kylähyvinvointiraportissa hahmotellaan kylähyvinvoinnin teemoja ja sisältöjä. Raporttiin on koottu 70 toimintamallia eri puolita Suomea kylähyvinvoinnin edistämiseksi. Raportin on tarkoitus toimia esimerkkinä ja inspiraationa kyläkehittäjille, kylätoimijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille tahoille.

Kylähyvinvointi -Mistä se koostuu ja kuinka sitä on edistetty? Hankkeita ja toimijoita
Hankkeita ja toimijoita -kylähyvinvointiraportti täydentää ylläolevaa toimintamalleja tiiviisti kuvaavaa raporttia. Tähän laajempaan raporttiin on koottu noin 200 hanketta tai toimijaa kylähyvinvoinnin kentältä eripuolilta Suomea. Hankkeita ja toimijoita -raportin on tarkoitus kuvata kylähyvinvoinnin laajaa toimijajoukkoa sekä toteutettuja hankkeita, joista muut toimijat voivat ottaa mallia.

Verkottajan kammareissa – julkaisu palvelujen kehittämisestä ammattilaisina ja kokemusasiantuntijoina
Julkaisu kuvaa Verkottaja 2013–2016 – päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua -projektin yhteiskehittämistä päihde- ja mielenterveystyössä sekä muissa sote-palveluissa. Kirjasessa käydään läpi erilaisia toimintatapoja, kertyneitä kokemuksia, osallistujien oivalluksia ja yhteiselle kehittämiselle suotuisaa vuorovaikutusta.

Lapsikeskeinen palvelumuotoilu
Pelastakaa lapset ry:n materiaali tarjoaa käytännöllisiä välineitä erilaisten lasta koskettavien toimien ja palveluiden kehittämiseen hyvin monenlaisissa toimintaympäristöissä järjestö- ja kuntasektorilla sekä yrityspuolella. Kaikki materiaalissa esitellyt työkalut ja toimintatavat ovat testattu ja hyväksi havaittu yhdessä 3-17-vuotiaiden lasten kanssa.

 Muokattu viimeksi: 16.08.2022