VERTAISTOIMINTA

Löydä työkaluja vertaistoimintaan ja tietoa ja tukea vertaisryhmän perustamiseen.

Mitä vertaistoiminta on?

Vertaistoiminnalla tarkoitetaan samankaltaisessa tilanteessa elävien ja samankaltaisia asioita kokeneiden ihmisten keskinäistä tukea, apua ja kokemusten jakoa. Vertaistoiminta perustuu kokemukselliseen asiantuntijuuteen, ja sen arvoja ovat tasa-arvoisuus ja toisen ihmisen kunnioitus.

Vertaistoimintaa voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla. Vertaistoimintaa voidaan esimerkiksi organisoida järjestön tai muun yhteisön, julkisen palvelujärjestelmän kautta tai se voi olla vapaamuotoista kansalaistoimintaa ilman erillistä taustayhteisöä. Vertaistoiminnan voi käynnistää kuka tahansa, mutta vertaistoiminnan käynnistämistä tai ohjaamista aikovan kannattaa liittyä vertaistoimintaa tukevaan yhteisöön. Näin saatavilla on esimerkiksi usein tiloja, ohjaajien koulutusta ja tukea.

Vertaistoiminnan kokemuksellinen asiantuntijuus ja tieto täydentää ammatillista asiantuntijuutta.

Tutustu tarkemmin:

 Muokattu viimeksi: 20.05.2022