TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN

Oppaita ja työkaluja tapahtuman ja toiminnan järjestämiseen.


Tapahtuman järjestäjän opas (pdf, epliitto.fi)
Etelä-Pohjanmaan liiton opas, jossa tietoa erilaisista tapahtuman järjestämiseen liittyvistä kysymyksistä, joita tulee ottaa huomioon, kun lähtee rakentamaan tapahtumaa. Opas kattaa tapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja jälkimaininkeihin liittyviä asioita.

Tapahtuman markkinointiopas (pdf, suomenkylat.fi)
Markkinointiopas perustuu Hämeen ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman opinnäytetyöhön, joka käsittelee tapahtuman järjestämistä ja markkinointia. Opas on julkaistu osana opinnäytetyötä ja kaikki tiedot perustuvat alan ammatilaisten julkaisemiin lähteisiin. Oppaan on tehnyt Jaakko  Launonen.

Tapahtumatuotannon työkirja
Naapurituottajat-hankkeen työkirja, jonka avulla kuka vaan voi järjestää yhteisötapahtuman. Työkirja tarjoaa ohjeet yhteishenkeä edistävien tapahtumien järjestämiseen ja kuvaa tapahtumatuotannon vaiheita. Löydät työkirjasta niin käytännönläheisiä to-do-listoja kuin projektinhallinnan työkalujakin.

Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen (kulttuuriakaikille.fi)
Kulttuuria kaikille -palvelun ja Finland Festivals ry:n julkaisema käytännönläheinen tietopaketti. Opas auttaa huolehtimaan mm. siitä, että tieto festivaalin tarjonnasta ja palveluista olisi mahdollisimman helposti kaikkien saatavilla. Yhdenvertaisuusvaltuutetun suositus tapahtumanjärjestäjälle esteettömyyden parantamiseksi sekä Näkövammaisten erityistarpeet festivaaleilla -ohjeistus.

Opas nuorten tapahtumien järjestämisen tueksi (pdf, mll.fi)
MLL:n Meidän juttu – nuoret tapahtuman järjestäjinä- opas nuorten tapahtuman tarjoaa selkeän menetelmän siitä, kuinka nuorten tapahtuma suunnitellaan ja järjestetään yhdessä nuorten kanssa. Hyviä huomioita myös muillekin tapahtumia suunnitteleville.

Esteettömän tilaisuuden järjestäminen kuulovammaiselle (Pdf, Kuulolilitto)
Kuulovammaisryhmiä on useampia, joista yleisimmät ovat huonokuuloiset, kuuroutuneet ja viittomakieliset kuurot. Tilaisuutta järjestettäessä on syytä selvittää minkä ryhmän esteettömyyteen liittyvistä tarpeista on kyse, koska ne vaihtelevat. Tässä ohjeistuksessa on keskitytty pitkälti kuulokojetta käyttävien huonokuuloisten tarpeiden huomioimiseen.

Elämysrata, arvojana, murreslogan – 100+1 kikkaa ja niksiä järjestöjen viestin esille tuomiseksi yleisötapahtumissa-opas (pdf, globaalikasvatus.fi)
Järjestöille on tarjolla useita tilaisuuksia esitellä toimintaansa maaseutumessuista Mahdollisuuksien toreihin. Opas tarjoaa hyviksi koettuja valmiita (osallistavia ja elämyksellisiä) menetelmiä ja ideoita toiminnan esittelyyn. Tavoitteena on uusin menetelmin saada yhteys järjestön asian ja ihmisen välille. Suurin osa oppaan menetelmistä on poimittu suomalaisilta kansalaisjärjestöiltä. 

Tapahtuman turvallisuussuunnitelma-lomake (Word-tiedosto, martat.fi)
Marttaliiton yhdistyksilleen luoma lomake, joka soveltuu hyvin myös muiden toimijoiden tapahtumien turvallisuussuunnittelun tueksi.

Ihmiset koolle -opas (pdf, kvtl.fi)
Oppaassa tapahtumien kohderyhmänä ovat perheet, mutta sitä voi soveltaa myös muiden kohderyhmien tapahtumien järjestämiseen.

Ilmoitus yleisötilaisuudesta (poliisi.fi)
Mitä tulee ottaa huomioon yleisötilaisuuden järjestämisessä. Sähköinen sekä tulostettava ”Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä” -lomake.


Tapahtumat, koulutukset, retket, leirit

Erilaisten tapahtumien, koulutusten, leirien, retkien ja lomien järjestäminen vaatii monenlaista valmistelua. Kaikissa niissä on paljon asioita jotka eivät ole sidoksissa kohderyhmään tai tapahtuman aiheeseen. Erilaisia tapahtuman järjestäjän muistilistoja:

Vinkkejä tapahtumasuunnitteluun (ouka.fi)
Oulun kaupungin vinkit. mm. tapahtumanjärjestäjän muistilista yms.

Neuvoja tapahtuman järjestämiseen (vanhempainliitto.fi)

Lyhyt tarkistuslista esteettömän tapahtuman järjestäjille (pdf, kulttuuriakaikille.fi)

 Muokattu viimeksi: 29.06.2022