ARVIOINNIN TYÖKALUJA JA MENETELMIÄ

Arviointi on osa oman toiminnan kehittämistä ja suunnittelua. Arvioinnilla tuotetaan tietoa omasta toiminnasta, sen tuloksista, sekä toimintaan liittyvistä kehittämistarpeista. Arvioinnin kautta löydetään myös omien toimintojen vahvuudet sekä parantamiskohteet. Mitään ei voida parantaa, jos aluksi ei arvioida lähtötasoa. Oman toiminnan arviointi ei ole käytännön työstä erillään oleva toimenpide, vaan se on kiinteä osa toiminnan suunnittelua ja jatkuvaa parantamista. Arvioinnissa esiin tulleet kehittämiskohteet johtavat kehittämistoimenpiteisiin.

Erilaiset arvioinnin työkalut ja menetelmät soveltuvat sekä organisaation että projektin arviointiin.

Esimerkkejä eri arviointimenetelmistä:

 • itsearviointi
 • vertaisarviointi
 • osallistavat arviointimenetelmät
 • verkostoarviointi
 • sosiaalinen tilinpito
 • projektiarviointi

Arvioinnin käytännön työkaluja ja tiedonkeruun menetelmiä

 • lomakkeet
 • kyselypohjat
 • haastattelut
 • havainnointi
 • seuranta

Esimerkkejä Opintokeskus Siviksen Järjestöarvioinnin Ilmansuuntia -oppaassa (osa 2:  Arvioinnin tiedonkeruun menetelmiä )


Tutustu sivuston sisältöihin tarkemmin:Muokattu viimeksi: 07.07.2023