HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

Tältä sivulta löydät tietoa yhdistyksen hallinnollisten tehtävien hoitamisesta.


Soste – Jäsenjärjestöille
Jäsenjärjestöille-kokonaisuus sisältää tietoa ja tukea sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan. Kokonaisuudessa käsitellään järjestön rahoitusta, hallintoa ja vaikuttavuutta sekä tuodaan näkökulmia järjestöjen ennakointi- ja strategiatyöhön, vaikuttamiseen ja viestintään sekä ilmastoystävällisen järjestötoiminnan toteuttamiseen.

Yhdistysten hyvä hallintotapa -suositus (pdf, soste.fi)
Sosten, Allianssin ja Valon kokoama suositus yhdistysten hyvästä hallintotavasta. Ohje palvelee käytännönläheisenä käsikirjana erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä, mutta sitä voidaan soveltaa myös muuhun järjestötoimintaan.

Ohjeita hyvään hallintoon –  Hyvän hallinnon ohjeet varainhankintaa harjoittaville yhteisöille (pdf, vala.fi)
Vala ry:n ohjevihko hyvässä hallinnossa huomioonotettavista asioista soveltuu tarkastuslistaksi myös muille yhteisöille ja yhdistyksille.

Uuden hallituksen jäsenen perehdytyspaketti
MSL:n Moodlen hallitustyöskentely pähkinänkuoressa -videoissa hallitustyöskentelystä kiinnostunut saa tietoa, miten hallitukseen voi hakeutua ja tiivistetyn yleiskuvan hallitustyöskentelyyn liittyvistä asioista

Siviksen Yhdistystoimija-opiskelumateriaali: Yhdistyshallinto
Opi hallituksen vastuut ja tehtävät. Olitpa sitten yhdistyksen luottamushenkilö, työntekijä tai vapaaehtoinen,  tämä jakso auttaa sinua ymmärtämään, miten yhdistys toimii ja miksi hyvä hallinto on toiminnan edellytys.

Pieni yhdistysopas: Hallinto ja talous
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton kokoama yhdistysopas (2020) kokoaa perustietoja yhdistyksen hallinnosta ja taloudesta

Onnistumisen avaimia – puheenjohtajana, sihteerinä, hallitustoimijana  (docplayer.fi -palvelussa)
Omaishoitajat ja Läheiset – liiton kokoama opas hallitustyöskentelystä ja eri toimijoiden tehtävistä hallitustoimijoiden työn tueksi.

Myyrpartion tehtäväkuvaukset – hallituksen  ja yhdistyksen toimijoiden tehtäväkuvaukset (docplayer.fi -palvelussa)
Yhdistyksen toiminnassa on hyvä tietää, mistä kukin toimija on vastuussa ja mitä tehtäviä eri toimijoille on sovittu. Tehtäväkuvaukset on mainio keino siirtää tämä tieto niin yhdistyksen toiminnassa mukana oleville kuin hallituksen jäsenille

 

 Muokattu viimeksi: 07.07.2023