MENETELMIÄ RYHMÄTOIMINTAAN

Sivustolle on koottu erilaisia menetelmiä ryhmätoimintaan:


YLEISIÄ MENETELMIÄ RYHMÄTOIMINTAAN

Innokylän menetelmät
Innokylän koottuja menetelmiä ideoinnin ja suunnittelun tueksi
Innokylän sivuille on koottu menetelmiä käytännöllisine sovellusohjeineen vaihe vaiheelta

MSL:n koottuja ryhmätyömenetelmiä
Verkko-opiston sivuilla esitellään erilaisia tutustumis- ja ryhmätyömenetelmiä.

Fasilitaattorin käsikirja -Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn
Oppaan tavoitteena on rohkaista järjestöjä ja ryhmiä käyttämään arvostavia ryhmätyökaluja ja fyysistä liikettä toiminnan ideointiin, suunnitteluun ja arviointiin. Oppaan ryhmämenetelmät vastaavat erityisesti vapaaehtoisvoimin toimivien järjestöjen ja ryhmien tarpeisiin. Ne ovat helppoja, lyhytkestoisia eikä niiden toteuttaminen vaadi kalliita tarvikkeita. Kepa ry

Menetelmiä kouluttajille ja ohjaustyötä tekeville
Tevere on koonnut sivuilleen lyhyitä kuvauksia erilaisista menetelmistä, jotka soveltuvat monenlaiseen työskentelyyn myös yhdistyksissä.

Osallisuuden työkalupakki – toimintatapoja ja menetelmiä
Jelli.fi-palvelun osallisuussivustolle on koottu eri yhteyksiin sopivia eri toimijoiden  osallisuutta edistäviä toimintatapoja ja menetelmiä.

Osallistavat menetelmät – tuki- ja virikeaineisto
KSL:n oppaaseen koottu tietoa osallistavista menetelmistä yhdistysten ja erilaisten ryhmien toimintaan.

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja  ongelmanratkaisuun
Itellan Työhyvinvointisäätiön opas työyhteisöissä hyödynnettäviin osallistaviin menetelmiin liittyen esimerkiksi palavereihin, ryhmätyöskentelyyn, sekä toiminnan yleiseen  kehittämiseen.

Osallistavia menetelmiäInnostajat.net-sivuston helposti sovellettavia osallistamisen menetelmiä mm. tutustumisvaiheeseen.

Ohjaajan punainen lanka -työkalupakki
Opinnäytetyönä toteutettu työkalupakki kirjoitettu erilaisissa ohjaustehtävissä toimivien tueksi ja inspiraatioksi.

Innostu! Innosta!: eväitä osallistavaan yhteistyöhön
Osallistavan   asenteen   ja   menetelmien   käyttöön liittyvä KEPAn julkaisema opas, johon on  koottu helppolukuista perustietoa osallisuudesta, osallistavasta toiminnasta sekä erilaisista osallistavista menetelmistä.

VALLI ry:n materiaaleja erilaisten ryhmien sekä työkokeilun ohjaamisen tueksi
VALLI ry:n Vanhustyön Trainee -toiminnan materiaaleja erilaisten ryhmien ohjaamisen sekä työkokeilun ohjaamisen tueksi. Mm. korttipakka, joka perustuu Trainee -toiminnassa tehtyihin tutustumis- ja ryhmäytymisharjoituksiin sekä Vanhustyön Trainee ja Silta-Valmennusyhdistys ry:n erilaiset infopohjat työkokeilun tueksi.

Ryhmäyttämisopas
MUST-hankkeen opas on tehty erityisesti opettajalle ryhmäytymisen tueksi, mutta oppaasta löytyy runsaasti myös erilaisia muillekin toimijoille sopivia harjoituksia ja menetelmiä.

Taidelähtöiset menetelmät identiteettityön tukena–oppimisopas
Kansalaisfoorumin julkaisema opas on ohjaajien työkalu ja virikeaineisto. Opas kokoaa taidelähtöisiä menetelmiä, joita voi käyttää ryhmäläisten itsetuntemuksen tukemisessa turvallisesti ja luontevana osana ryhmän perustoimintaa.

Taideaviisi-julkaisu kokoaa vinkkejä arjen kulttuurisiin hetkiin
36-sivuinen tiivis ja monipuolinen vinkkikokoelma, kuinka arkea voidaan elävöittää ja hyvinvointia lisätä taiteen ja kulttuurin keinoin. Taideaviisi sopii käytettäväksi yksin, kaksin ja ryhmän kanssa. Julkaisun koonnut Etelä-Pohjanmaan sekä Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen hankkeet.

Vahvuuskortit
Suomen Mielenterveysseuran vahvuuskortteja voidaan käyttää yksin, ryhmässä tai parin kanssa. Niitä voidaan käyttää työtiimeissä, keskusteluryhmissä, rekrytoinneissa tai urasuunnittelussa. Vahvuuskorttien tarkoitus on helpottaa vahvuuksista keskustelemista ja lisätä myönteistä itsetuntemusta.

MAHTI-tunnekortit
Kehitysvammaisten Tukiliiton MAHTI-tunnekortit ovat tarkoitettu tunteiden ilmaisun, nimeämisen ja sanoittamisen tueksi. Ne sopivat käytettäviksi kaikenikäisten kanssa, mitä moninaisimmissa tilanteissa.

Työkirja valokuvien mahdollisuuksista ohjaustyön välineenä
Saanko näyttää maailmani sinulle -työkirjassa on runsaasti valmiita, viiteen eri teemaan jaettuja harjoituksia, jotka liittyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoiden työllistymisvalmiuksien kehittämiseen, mutta niitä voi käyttää monille kohderyhmille. Työkirjan on koonnut Oppimisen taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena –hanke.

Luontoelämyspolku – ohjaajan opas
Ikäinstituutin julkaisussa esiteltävän luontoelämyspolun voi toteuttaa missä tahansa lähellä sijaitsevassa viherympäristössä, esimerkiksi puistossa, pihassa tai metsikössä.  Luontoelämyspolulla kuljetaan yhdessä rastilta toiselle ja tehdään välillä erilaisia harjoituksia tehtäväkorttien innoittamana.
Kortit

Mappa.fi – Ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki
Mappa.fi-materiaalipankista löydät yli tuhat materiaalia ulkona oppimiseen, ympäristökasvatukseen ja kestävän elämäntavan opettamiseen eri ikäryhmille ja useisiin eri käyttötarkoituksiin. Sivustoa ylläpitää Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Avain osallisuuteen. Menetelmiä ryhmätoimintoihin, osa 2.
Vallin julkaisussa on liki kuusikymmentä menetelmää ryhmien käyttöön. Julkaisussa tuodaan esiin keinoja, joilla menetelmiä ja ryhmien toimintaa voidaan rikastuttaa.

Luontosivusto
Luontosivusto tarjoaa sinulle elämyksiä, tietoa ja tekemistä luonnon parissa. Sivustolle on yhteiskehitetty omaishoitoperheiden kanssa sisältöjä, jotka mahdollistavat hengähdyksen luonnon parissa, sisätiloissa.

Maaseutuliiton menetelmäpankista löytyy erilaisia harjoituksia ja materiaaleja monenlaiseen toimintaan ja sen kehittämiseen
Voit hakea ideoita sekä miettiä uusia tapoja tutustumiseen, ryhmäyttämiseen ja osallistamiseen.

Erätauko-menetelmästä työkaluja keskusteluiden suunnitteluun, ohjaamiseen ja vaikuttamiseen
Sitran Erätauko-menetelmä pyrkii tukemaan kohtaamisia ihmisten välillä. Erätauko-toimintamalli sisältää työkaluja keskusteluiden suunnitteluun, ohjaamiseen ja vaikuttavuuteen.  Erätauko-työkalut ovat kaikkien avoimesti käytettävissä osoitteessa
Erätaukokouluttajan-opas verkkosivuilla


MENETELMIÄ LASTEN JA NUORTEN RYHMÄTOIMINTOIHIN:

LASTEN KANSSA LUONTOON – Opas luontotoimintapäivän järjestämiseen
PEPPI-hankkeen opas antaa ideoita ja välineitä luontoaiheisen toimintapäivän järjestämiseen. Oppaasta löytyy niin yksityiskohtaista tietoa luontotoimintapäivän suunnittelusta, vinkkejä ohjelman järjestämiseen ja tapahtumapaikan valintaan kuin konkreettisia listoja muun muassa tarvittavista varusteista.

Kasvuntuki.fi-sivusto kokoaa työmenetelmiä lapsien ja perheiden tukemiseen
Kasvun tuki on ammattilaisille suunnattu tietolähde vaikuttavista työmenetelmistä lasten ja perheiden tukemiseksi. Kasvun tuki levittää tietoa työmenetelmistä ja niiden vaikuttavuudesta.

Lapsilta opittua –  työvälineitä lapsikeskeiseen toimintaan
Pelastakaa Lapset ry:n lapsilta opittua -verkkosivusto antaa äänen lapsille ja tarjoaa aikuisille ja ammattilaisille  käytännöllisiä vinkkejä ja työkaluja lasten osallisuuden vahvistamiseen ja lapsikeskeiseen toimintaan.

Nuoretjaosallisuus.fi -sivusto kokoaa tietoa, työkaluja ja toimintamalleja nuorten osallisuuteen
Nuorisoalan Osallisuuden osaamiskeskuksen sivustolla on tietoa ja tutkimuksia, sekä työkaluja ja toimintamalleja nuorten osallistamiseen monipuolisesti.

Tunne- ja kaveritaitokortit
Suomen Mielenterveysseuran alakouluikäisille suunnattujen tunne- ja kaveritaitokorttien avulla voidaan harjoitella tunteiden tunnistamista, nimeämistä ja ilmaisua sekä vuorovaikutustaitoja.

Esiintyminen minänä – liike itseilmaisun ja yhteistyön välineenä -opas nuorten rohkeuden vahvistamiseen
Opas antaa välineitä siihen, miten vahvistaa nuoren rohkeutta toimia omana itsenään osana ryhmää. Opas on suunnattu opettajille, nuoriso-ohjaajille ja muille ryhmänohjaajille. Oppaan toteuttanut Lasten ja nuorten säätiön koordinoima Huuma-hanke.

Opas vertaisoppimisen menetelmistä
EPTO:n laatima tietopaketti vertaisoppimisen menetelmistä. Opas tarjoaa nuorten ryhmille ja nuorten asioita ajaville järjestöille käytännön tietoa, vinkkejä ja neuvoja laadukkaiden vertaisoppimishankkeiden toteuttamiseen. Opas sopii hyvin sovellettavaksi myös nuoria osallistavaan ja nuorten oman asiantuntijuuden esiin nostavaan päihdekasvatustyöhön.

100 ilmastotekoa – Opas nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville ilmaston muuttajille
Vuosina 2020 ja 2021 Ilmastonmuutosvoimahanke rahoitti yhteensä 100 nuorten ilmastoprojektia. Nämä projektit ja teot on nyt koottu yksiin kansiin. Opas on käsikirja kaikille nuorille ja nuorten parissa työskenteleville, jotka haluavat olla osa muutosta kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Oppaaseen on koottu esimerkkejä ilmastoteoista, joita nuori voi toteuttaa yksin tai porukalla, missä päin Suomea tahansa

STOP-turvallisuuspeli haastaa nuoret pohtimaan arjen turvallisuutta ja kaveritaitoja
Sisäisen turvallisuuden STOP-opetuspeli opettaa nuorille taitoja ja tietoja turvallisesta elämästä digitaalisen korttipelin keinoin. Pelissä nuoret kohtaavat erilaisia todellisesta elämästä kumpuavia haastavia ja turvattomuuden tunnetta aiheuttavia tilanteita.

Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille -käsikirja tarjoaa käytäntöjä nuorten parissa työskenteleville
Valtakunnallisessa Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille -hankkeen käsikirjassa on kuvattu hankkeen aikana toteutettuja hyväksi havaittuja käytäntöjä ja hyödynnetty työntekijöiden ammatillista kasvua.

Tehtäväkortit (mll.fi)
Palvelusta löydät tehtäväkortteja, joita voit hyödyntää laajalti opetuksessa ja nuorisotyössä. Tehtäväkorteissa on toiminnallinen harjoitus ja sitä taustoittava teoriaosuus.

Kulttuurin vuosikello (kulttuurinvuosikello.fi)
Palveluun on koottu materiaaleja ja vinkkejä kasvattajille kulttuurisen kestävyyden saavuttamiseksi.

Leikkipankki (leikkipaiva.fi)
Leikkipankista löydät leikkejä ja vinkkejä hauskaan yhdessäoloon lapsille, nuorille ja kaikenikäisille.

Työvälineitä nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen
Nuorisoalan osaamiskeskus Vahvistamo tarjoaa verkkosivuillaan työvälineitä ja oppaita työvälineitä nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Yhteistyössä nuorten parissa toimivbien ammattilaisten kanssa tuotetut materiaalit soveltuvat niin yksilötyöhön kuin työskentelyyn ryhmien kanssa.

Harrasta kotona -sivusto
Harrastakotona.fi on lapsille ja nuorille suunnattu sivusto, josta löytyy ohjeita ja ideoita taiteen kokemiseen, kokeilemiseen ja harrastamiseen kotona, vapaa-ajalla tai osana opetusta


MENETELMIÄ IKÄIHMISTEN KANSSA TYÖSKENTELYYN JA RYHMÄTOIMINTAAN

Ohjaatko varttuneemman väen ryhmiä vapaaehtoisena tai työksesi? Tutustu Ryhmärenki-sivuston materiaaleihin!
Ryhmä Renki-sivustolta löydät monenlaista materiaalia eri aiheista ryhmien ja ohjaajien iloksi. mm.,
– tulostettavat kysymys-, tieto- ja kuvakortit
– pelit, visat ja muistoja herättävät valokuvat
– muita osallistavia ja toiminnallisia materiaaleja ja menetelmiä

Muistipuisto-verkkopalvelu kokoaa aivoterveyttä tukevaa tietoa, tekemistä ja käytännön vinkkejä
Muistipuisto® on helppokäyttöinen ja innostava verkkosivusto, joka sisältää aivoterveyttä tukevaa tietoa, tekemistä ja käytännön vinkkejä. Käyttäjä oppii puistossa myös aivojen toimintakykyä edistäviä keinoja

Ikäopiston mielen hyvinvoinnin taitopankki
Ikäinstituutin Ikäopisto on mielen hyvinvoinnin taitopankki, josta voi löytää eväitä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen .Jokainen teema sisältää luettavaa, kuunneltavaa ja kokeiltavaa. Tehtäviä voi tehdä yksin, yhdessä ja myös erilaisissa keskusteluryhmissä.

Omaishoitoperheiden kanssa tuotettu luontosivusto.fi-kokoaa elämyksiä, tietoa ja tekemistä luonnon parissa
Sivustolle on yhteiskehitetty omaishoitoperheiden kanssa sisältöjä, jotka mahdollistavat hengähdyksen luonnon parissa, sisätiloissa.

Arjen sanataidepakka 
Perhehoitoliiton julkaisema 50 kortin sarja tehtäviä, perhehoitajan ja ikäihmisten yhteisiin hetkiin.

Vahvike – aineistoa ryhmätoiminnan ohjaamiseen ja vahvistamiseen
Vahnustyön keskusliiton Vahvike.fi  aineistopankki on luotu ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten viriketoimintaa varten. Aineistoa ja menetelmiä voivat käyttää erilaisten ryhmien ja kerhojen ohjaajat sekä yksittäiset ihmiset. Vahvike sisältää mm. toimintaideoita, muisteluaineistoja, kognitiivisia harjoitusmateriaaleja, vuodenkiertoon liittyviä materiaaleja sekä vuorovaikutusta stimuloivia korttisarjoja.

MUISTOISTA MUSIIKIKSI –  osallistava ryhmätyömenetelmä muistisairaille ihmisille
Oulun Seudun Muistiyhdistyksen julkaisema opas

MUN TARINA & SUN TARINA – MENETELMÄ ikääntyneiden ryhmille
Ikääntyneille tarkoitettu tarinallinen ja toiminnallinen ryhmätoiminnan muoto, jonka tavoitteena on nostaa esille osallistujien positiivisia kokemuksia elämänkaaren varrelta. Menetelmä soveltuu vanhustyön yksiköissä toimivien ammattilaisten ja vapaaehtoisten käyttöön. Menetelmän kehittivät Vallin Etsivä mieli – ja Kotipirtti ry:n Yhressä nääs -projektit sekä Eläkeliiton TunneMieli –hanke.

Muistelu vuorovaikutus menetelmänä -julkaisu
Ikäinstituutin oppaassa kuvataan muistelun merkitystä vuorovaikutuksessa ja keinona tukea
ikäihmisen elämän tarkoituksellisuuden tunnetta ja mielen hyvinvointia

Myönteisen muistelun kortit
Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista, omista vahvuuksista sekä sykähdyttävistä hetkistä. Kortit jukaistu Suomen Mielenterveysseuran sivuilla.

Opas ikääntyneille suunnattujen etäkulttuuripalveluiden kehittämiseen
Tänään kotona -hankkeessa Helsingissa, Vaasassa ja Tampereella kerättiin tietoa ikääntyneille suunnattujen etäyhteydellä toteutettujen kulttuuripalveluiden kehittämisestä. Hankkeen aikana toteutettiin kymmeniä erilaisia kokeiluja, joissa asiakkaat pääsivät osallistumaan kulttuuriohjelmaan. Hankkeen opit on koottu oppaaseen.


MENETELMIÄ ERI KOHDERYHMIEN KANSSA TYÖSKENTELYYN

Liikunnan ohjaaminen  järjestöissä -vertaisohjaajan tietopaketti
UKK-instituutin kuusiosaiseen vertaisohjaajan tietopakettiin on koottu liikuntaryhmien ohjaamisen perusteita.

Opas valmentajille ja ohjaajille erityistä tukea tarvitsevien kohtaamiseen harrastustoiminnassa
Kuntoutussäätiön Liike jatkuu – tieto tukee -hankkeen opas tarjoaa harrastustoiminnan valmentajille ja ohjaajille tietoa sekä käytännön työvälineitä erityistä tukea tarvitsevien lasten huomioimiseen ohjaustyössä. Oppaassa keskitytään autismin kirjon, ADHD:n tai oppimisen haasteiden kanssa tasapainoilevien lasten ja nuorten osallisuuden tukemiseen.

Minä kasvan – naisen kasvu ja riippuvuuksista toipuminen -Ohjaajan opas
Sininauhaliiton julkaisema Ohjaajan opas päihdehaitoista ja muista riippuvuuksista kuntoutuville naisille järjestettävien ryhmien ohjaajille.

Vanhemmuudenkaari – Opas päihteitä käyttävien lasten vanhempien tukiryhmän ohjaajille 
Sininauhaliiton julkaisema opas on suunnattu ammattilaisille ja vertaisvanhemmille Vanhemmuudenkaari-vertaisryhmän perustamiseen.


RYHMIEN OHJAAMINEN

Kansalaisraati-käsikirja. Opas kansalaisraadin järjestäjälle
Setlementtiliiton julkaisema käsikirja on ensimmäinen suomenkielinen opas, johon on koottu yhtä kattavasti kansalaisraadin järjestämisen käytännön ohjeet, vinkkejä ja esimerkkimateriaalia kansalaisraadin järjestämiseen.

Olen Voimakas! työkirja
Työkirjaan on koottu tiivistettyjä kuvauksia, kehitettyjä ryhmätoimintoja sekä muokattuja ja testattuja työvälineitä, joita toteutettiin voimavarakeskeisiä menetelmiä täyskentelyyn  päihde- ja mielenterveyshaittoja kokevien nuorien kanssa toteuttavassa Kehittämiskeskus Tyynelän projektissa.

Vinkkejä taloyhtiön Kotikulmilla -toimintaan ,pdf
Ikäinstituutin Vinkkejä taloyhtiön Kotikulmilla-toimintaan -opas on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa järjestää yhteistä toimintaa taloyhtiön iäkkäille ja muille asukkaille. Opas sopii myös muistilistaksi jo käynnissä olevaan Kotikulmilla-toimintaan.


KATSO MYÖS

Nuoret ja osallisuus -sivusto kokoaa tietoa ja materiaaleja nuorten osallisuuden edistämisestä
Sivuston arviointityökalu kokoaa Suomen kattavaa dataa nuorten osallisuudesta työntekijöiden ja viranhaltijoiden näkökulmasta. Arviointityökalun avulla viranhaltijat ja työntekijät voivat arvioida ja kehittää nuorten osallisuuden toteutumista. SIvustolta löytyy myös muun muassa laatukriteerit nuorten osallisuuden arvioimiseksi sekä materiaalivinkkejä.Sivustoa ylläpitää Kehittämiskeskus Opinkirjo.

Työvälineitä, oppaita ja harjoituksia mielenterveystaitoihin ja eri elämäntilanteisiin
Suomen mielenterveysseura MIELI ry on julkaissut verkkosivuillaan työvälineitä, oppaita ja maksuttomasti  ladattavia materiaaleja. Sivustolta löydät esimerkiksi:

Tulostettavia kortteja ja julisteita:

 • Muistipelikortit tunnesanoista
 • Nuorten mieli vahvaksi -materiaali valmentajille ja ohjaajille
 • Mitä sinulle kuuluu? -kortit
 • Tunne- ja kaveritaitokortit varhaiskasvatukseen ja alakouluikäisille
 • Vahvuuskortit
 • Myönteisen muistelun kortit

Tutustu materiaaleihin Mielenterveysseuran sivuilla

Julkaisuja ja kirjoja mm:

 • Lapset puheeksi -lokikirjat
 • Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille -tukiaineisto
 • Toivon polulla – Ryhmämalli läheisen itsemurhan kokeneille
 • Seniori Hyvinvointitreenit – Ohjaajan opas
 • Löydä oma tarinasi – ohjaajan opas

Tutustu julkaisuihin Mielenterveysseuran sivuilla

Mielen hyvinvoinnin lähteitä – Vinkkivihko
Ikäinstituutin vinkkivihko tarjoaa viisi harjoitusta näiden valintojen tueksi.

Arjen luovuus -korttisarja ,pdf
Arkista elämää voi rikastuttaa tekemällä asioita hieman eri tavalla kuin ennen, luovasti ja kokeillen, katsomalla uudenlaisesta näkökulmasta. Korttisarjassa jaettavat vinkit kumpuavat taiteen eri aloilta. Korttisarja on toteutettu MSL:n ja Eläkeliiton yhteistyönä.

 


Muokattu viimeksi: 07.07.2023