TYÖTODISTUS

 

Työsuhteen päättyessä työntekijälle annetaan työtodistus. Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada pyynnöstä työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja tehdyistä työtehtävistä. Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä todistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Työtodistuksesta ei saa ilmetä muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi. Työtodistuksen antovelvollisuus on 10 vuotta eli pyydettäessä työtodistus on annettava pitkänkin ajan kuluttua.

Työtodistusmallin löydät kohdasta Lomakkeet ja oppaat.Muokattu viimeksi: 19.07.2022