TYÖSUOJELU

 

Työnantajalla on laissa säädetty vastuu huolehtia turvallisesta ja terveellisestä työympäristöstä. Tähän kuuluu ainakin

  • perehdytys
  • työsuojelun toimintaohjelma (ja kartoitus riskeistä)
  • kirjallinen työterveydenhuollon toimintasuunnitelma
  • yli 10 henkilön työpaikoille on valittava työsuojeluvaltuutettu

Myös työntekijän vastuulla on omalta osaltaan huolehtia työnteon turvallisuudesta ja terveellisyydestä ilmoittamalla niissä havaitsemistaan puutteista esimiehelleen.

Lisätietoja työsuojelusta www.tyosuojelu.fi

Lisäaineistoa löytyy kohdasta Lomakkeet ja oppaat.Muokattu viimeksi: 19.07.2022