TYÖAIKA

 

Työnantaja on vastuussa, että tehdyistä työtunneista pidetään kirjaa. Työaikakirjanpitoon on merkittävä kaikki tehdyt työtunnit ja lisäksi mahdolliset korotusosat.

 

VIIKKOTYÖMÄÄRÄ

Yhdistysten palkkatukityösuhteessa sovelletaan työaikalakia ja mahdollista työehtosopimusta. Työaika sovitetaan sopivaksi suhteessa saatavaan palkkatuen määrään ja työntekijän työsopimukseen kirjataan viikkotuntimäärä. Työaikalain mukaan säännöllinen työaika voi olla enintään 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa, mutta yhdistyksen palkkatukityössä se on usein 20-26 tuntia viikossa. Työntekijä voi tehdä viikkotunnit joka viikko samaan aikaan tai sitten työnteon ajat voivat vaihdella. Jos työvuorot vaihtelevat, työntekijän pitää kuitenkin saada työvuorot tietoonsa viimeistään viikkoa ennen seuraavan työjakson alkamista.

ILTA- JA VIIKONLOPPUTYÖT

Jos työntekijä tekee työtä myös iltaisin tai viikonloppuisin, on tärkeää tarkistaa mahdollisesti kertyvien lisien määrät ja täytyykö ne maksaa rahana vai onko mahdollista antaa ne vastaavana vapaa-aikana. Työaikalaki määrittää sunnuntaikorvaukseksi kaksinkertaisen palkan, joka tulee maksaa rahana. Työehtosopimus voi kuitenkin mahdollistaa korvauksen antamisen vapaana. Lauantai- ja iltalisistä ei ole laissa määrättyä korvausta, työehtosopimuksissa sellaisia usein on.

TAUOT

Yli kuuden tunnin työpäivään täytyy sisällyttää vähintään puolen tunnin mittainen lepotauko (ruokatauko), joka ei kuulu työaikaan, jos sen aikana on mahdollista poistua työpaikalta. Lyhemmistä tauoista ei ole säädelty laissa, vaan niistä voidaan sopia työehtosopimuksessa tai työpaikkakohtaisesti.

YLI- JA LISÄTYÖT

Osa-aikatyössä tulee harvemmin vastaan tilannetta, jossa tehtäisiin ylityötä. Jos työnantaja pyytää työntekijää tekemään sovittua enemmän töitä, tätä kutsutaan lisätyöksi, jos työn määrä ei kuitenkaan ylitä lain säätämää säännöllistä työaikaa. Lisätyöstä maksetaan samansuuruista palkkaa kuin normaalista työstä. Jos työaika ylittää 8 tuntia päivässä tai 40 tuntia viikossa, kuuluu työntekijälle maksaa ylityökorvaus rahana tai sopia se vaihdettavaksi vastaavaan vapaa-aikaan. Kahdelta ensimmäiseltä ylityötunnilta kertyy 50%:lla korotettu palkka ja seuraavilta ylityötunneilta 100%:lla korotettu palkka.Muokattu viimeksi: 19.07.2022