PEREHDYTTÄMINEN

 

Mitä? Yhdistyksen toimintatapojen, toiminnan tarkoituksen sekä työntekijän työtehtävien läpikäynti. Lisäksi työsuhdeasioihin olisi hyvä perehtyä. Tutustuminen mahdolliseen työyhteisöön ja yhdistyksen kokonaisuuden hahmottaminen.

Kuka? Perehdytyksen hoitaa yhdistystyönantaja ja sen voi tehdä yhteistyössä työn toimialan asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa

Miksi? Jotta työntekijä osaa tehdä yhdistyksen työt yhdistyksen tavoilla ja pääsee helpommin mukaan mahdolliseen työyhteisöön.

Miten? Yhdistyksillä on omia käytäntöjä perehdyttämisen suhteen. Suullisen perehdytyksen lisäksi käytössä on hyvä olla myös kirjallista materiaalia, koska kaikki ei jää heti mieleen. Perehdytyksen apuna voi käyttää Perehdytysopasta ja Työntekijän opasvihkoa.

Milloin? Mahdollisimman pian työntekijän aloittaessa työt.

 

Perehdytysoppaat ja Työntekijän opasvihkot löytyvät sivulta Lomakkeet ja oppaat.

Työntekijän perehdytys ja ohjaus – koulutusmateriaali (Sanna Saastamoinen, Aducate)Muokattu viimeksi: 19.07.2022