SIIRTOTYÖ

 

 

Siirtotyömahdollisuus koskee palkkatuella yhdistystyössä työskenteleviä henkilöitä. Siirtotyön kautta työntekijä voi siirtyä ”lainaan” sovituksi ajanjaksoksi toisen työnantajan palvelukseen ns. käyttäjäyritykseen siten, että työnantajana/palkanmaksajana säilyy lähettävä yhdistystyönantaja. Yritykselle ei tule siirtotyöjaksosta taloudellisia kustannuksia.

Siirtotyön tavoitteena voi olla esim. osaamisen kehittäminen tai yritykseen työllistyminen. Yritystyönantajan näkökulmasta siirtotyössä on mahdollisuus arvioida henkilön soveltuvuutta työtehtäviin.

Siirtotyöjakson kesto sovitaan tapauskohtaisesti esim. 1-2 kk. Myös päivittäinen työaika on tapauskohtainen. Yhdistystyö on yleensä osa-aikaista, keskimäärin 25 tuntia per viikko; siirtotyössä työtunnit kokonaisuudessaan tai osa niistä työskennellään ”käyttäjäyrityksessä”.

Siirtotyöstä laaditaan kirjallinen sopimus varsinaisen työnantajan, käyttäjäyrityksen ja tuella palkatun työntekijän kesken. Työhönvalmentaja hoitaa sopimusasiat kanssanne.

Siirtotyö ei ole mahdollinen, jos käyttäjäyrityksessä on käynnissä tai alkamassa yt-neuvottelut. Jos yt-neuvottelut on käyty edeltäneiden 12 kuukauden aikana, mutta ne ovat päättyneet tai irtisanotuille on tarjottu mahdollisuutta palata takaisin entiseen työhönsä, ne eivät estä siirtotyötä.

* Tuella palkatun siirtäminen muun työn järjestäjän tehtäviin, Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (30.12.2014/1366) 7. luku, 5. §

 Muokattu viimeksi: 01.08.2022