SYRJINTÄ

 

Syrjinnällä työelämässä tarkoitetaan ihmisten erilaista kohtelua silloin, kun erilaisen kohtelun syynä on jokin työnhakijan tai työntekijän henkilöön tai hänen läheiseensä liittyvä ominaisuus tai seikka.

Laissa kiellettyjä syrjintäperusteita ovat

  • ikä
  • sukupuoli
  • alkuperä
  • kansalaisuus
  • kieli
  • uskonto
  • vakaumus
  • mielipide
  • poliittinen toiminta
  • ammattiyhdistystoiminta
  • perhesuhteet
  • terveydentila
  • vammaisuus
  • seksuaalinen suuntautuminen
  • muu näiden kaltainen henkilöön liittyvä syy.

www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/yhdenvertaisuus

 

Syrjintä on kiellettyä:

 • työhönotossa sekä tehtävään ja koulutukseen valinnassa
 • palkkauksessa ja muissa työsuhteen ehdoissa
 • työtä johdettaessa, työtehtäviä jaettaessa ja työoloissa muutoin
 • työsuhdetta päätettäessä (mm. irtisanominen ja purkaminen) sekä siirrettäessä ja lomautettaessa työntekijä

www.tasa-arvo.fi/syrjinta-tyoelamassaMuokattu viimeksi: 19.07.2022