KOULUTUS TYÖN OHESSA

AMMATILLINEN KOULUTUS

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutuksessa henkilö voi opiskella koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Henkilö on määräaikaisessa työsuhteessa yhdistykseen opiskelujen suorittamisen ajan.  Työajan tulee olla vähintään 25h/vk. Koko oppisopimuksen ajalle voi saada palkkatukea. Yhdistyksestä nimetään vastuuhenkilö, joka vastaa käytännössä opiskelijan työssä oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta työtehtäviin. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä maksaa työnantajalle koulutuskorvausta työssä oppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Opinnollistaminen

Opinnollistamisessa laaditaan kartoitus, jossa yhdistyksen työtehtäviä verrataan ammatillisen tutkinnon perusteisiin. Henkilö voi erilaisilla työjaksoilla ollessaan suorittaa opinnollistettuja työtehtäviä ja saa niistä osaamiskuvauksen. Osaamiskuvausta voi hyödyntää osaamisen tunnistamisen apuvälineenä siinä vaiheessa kun hakeutuu koulutukseen.Muokattu viimeksi: 19.07.2022