TYÖNJOHTO

 

Työntekijän pitää tietää, kuka on oma esimies ja miten hänet tavoittaa. Yhdistyksen hallituksen tulee nimetä työntekijälle lähiesimies, joka voi olla joku työntekijöistä tai yhdistyksen vapaaehtoinen, joka on mielellään hallituksen jäsen. Lähiesimiehen ei siis tarvitse olla yhdistyksen puheenjohtaja tai palkallinen työntekijä, eikä hänen tarvitse olla työpaikalla jatkuvasti läsnä, mutta helposti tavoitettavissa. Lähiesimiehelle kannattaa valita myös varahenkilö.

Hallitus määrittää, mitkä tehtävät kuuluvat lähiesimiehelle.  Esimies on työnantajan edustaja ja hänellä on oikeus johtaa ja valvoa työtä työpaikalla. Lähimies on työntekijöiden ensisijainen neuvoja ja ohjaaja ja usein perehdyttäjä. Lähiesimiehelle ilmoitetaan poissaoloista ja työssä ilmenneistä ongelmista.

Lähiesimiehen tehtävät:

  • päivittäisten työtehtävien ja työntekopaikkojen määrääminen
  • työvuoroista ja loma-ajoista päättäminen
  • työtuntilistojen hyväksyminen
  • työntekijäpalaverien koolle kutsuminen ja johtaminen
  • henkilöstöasioiden kertominen hallitukselle

Hallitukselle kuuluvat suuret linjaukset kuten työsuhteen aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen, kirjallisen varoituksen antaminen ja työntekijän toimenkuvan muuttaminen kokonaan toiseksi.Muokattu viimeksi: 19.07.2022