PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ JA SIIHEN PUUTTUMINEN

 

  • Ennaltaehkäise haittoja keskustelemalla pelisäännöt jo perehdytyksessä
  • Työpaikalla voi olla käytössä päihdeohjelma. Se ei ole kuitenkaan lakisääteinen, ellei työpaikalla haluta käyttää huumetestauksia. Päihdeohjelma tehdään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.
  • Jos työntekijän työkunto on heikentynyt päihteiden käytön (tai muiden syiden vuoksi), esimiehen on syytä käydä työntekijän kanssa luottamuksellinen puheeksiottokeskustelu.
  • Jos ongelma jatkuu tai on heti vakava, työnantaja voi antaa varoituksen sovittujen varoituskäytäntöjen mukaan.
  • Työntekijän voi ohjata työterveyshuoltoon, joka ohjaa hänet edelleen päihdepalveluihin.
  • Päihtynyttä työntekijää pyydetään poistumaan työpaikalta ja hänen kanssaan keskustellaan, kun hän on selvä.
  • Jos tilanne ei varoituksista huolimatta korjaannu, voidaan työntekijä irtisanoa tai työsuhde purkaa. Ennen irtisanomista tulee antaa varoitus ja yrittää ohjata työntekijä hoitoon.

 

Päihteiden käyttöön puuttumisen askeleet

Päihdeohjelmaopas – malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla

Päihteet työssä – kiitos ei, TyöturvallisuuskeskusMuokattu viimeksi: 01.06.2022